کفشور خطی آرپا راه حل مناسبی برای تمام خواسته های حمام شماست. قاب ضد زنگ ظريف با جلوه ای زيبا بصورت يکپارچه در کف حمام شما قرار می گيرد.کفشــور های خطی آرپا به دليل داشتن استــاندارد ( WPS )ضد آب بودن  را  تضمين می کننـد و شــما می توانيــد از طيف گسترده ی متريال های موجود انتخاب کنيد و جلوه ای بی نظير به حمــام خود ببخشيد.کفشــور خطی آرپا بهترين راه حل برای هر شکل و نوع از حمــام و سرويس های بهداشتی می باشد.اين محصـول چه در مـدل يک طرف خروجـی و مـدل دو طرف خروجـی، ظرفيت خروجـی آب فوق العـاده ای دارندو به دليل جهت خروجـی می تواند در هر قسمت از کف و يا نزديک ديوار نصب شود.آرپا با توليد تنوع فراوانی از متريال ها و طرح های گوناگون، اين امکان را فراهم ساخته تا به راحتی  بسته به مقدار عمق سراميک يا استيل و همچنين طرح مورد نظر خود، کفشــور مناسب را  انتخاب کنيد. کفشورهای خطی چيزی فراتر از زيبايی و مدرنيته را به شـما هديه می کنند.اين بخش ضروری از حمام شما يا عملا تنها و مهم تـرين قسمت سيستـم فاضلاب حمــام شــما نيست بلکـه در حال حاضر نقطــه ی کانـونی طراحـی سـرويس شماست که می تواند درارتقا زيبايی شناسی فضا بسيار اثر گذار و مهم باشد.

– طراحی بر اساس اندازه درخواستی  ( امکان سفارش از 300 ميليمتر الی 2400 ميليمتر )

– طراحی صفحه استيل اختصاصی  (امکان سفارش طراحی رويه استيل )

– موقعيت محل خروجی آب  (محل خروجی آب مي تواند بر اساس سفارش در هر قسمت از کفشور قرار بگيرد.)

 

  • استيل ضد زنگ
  • مقاوم در برابر انواع اسيد و ‌مواد شوينده
  • تنوع بالا و دلخواه
  • امکان توليد در طول و عرض سفارشی
  • دبی بالای دفع آب
  • يک طرفه و دو طرفه

برای تحقق يک ايده ی عملـی ، به گزينــه هـای متفـاوت و متنوع نياز داريم.اين محصولات در طرح های مختلف، سايز های متفــاوت در طــول وعــرض و روش هــای تخليــه، به صـورت افقــی يا عمــودی هـمراه با سيفــــون يا بــدون سيفــــون و ضخـــامت هــای مختلف کـه اندازه ی کف سازی شـما را تغيير می دهد، توليد گرديده اند. کفشـــورهـای سـراميک خـور در واقـعهماننــدکفشـــور های معمــولی   (با گـريــل استيــل) هستند با اين تفاوت که درون رويه ی کفشــور جهت مخفی سـازی کف،سنـگ يا ســراميک پياده شده،تا چهره ی کفشـور مشخص نباشد.اين کفشــور ها به صـورت مــربعــی و  خطــی موجود میباشند.پياده سـازی آن  به صورتی است که از همان سراميک يا سنگ استفـاده شـده در کف به اندازه ی کفشور برش و روی کفشور نصب می شوند

اين همان يک تير و دو نشان معروف است.

در مورد کفشور خطی جنبه های مختلفی می تواند مهم باشد،  اين موضوع انتخاب را به يک انتخاب هوشمندانه، شايسته و متفاوت از تمام روش های به روز تبديل می کند.اين يک طراحی مينيماليستی و يک سيستم تخليه ی فاضلاب مدرن و با کيفيت است.